It always seems impossible until it’s done                                                       

 

Bron: Nelson Mandela

 

Over Mediation

   In het "Handboek Mediation" is mediation beschreven als een vorm van bemiddeling in conflicten. De mediator is daarin een neutrale bemiddelingsdeskundige die de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijke gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

 

    Conflicten kunnen zich overal voordoen, binnen gezinnen, families, tussen echtelieden, tussen buren, op het werk tussen collega's of tussen een leidinggevende en diens medewerker, etcetera.

Voor die verschillende conflicten kan een mediator die neutrale bemiddelingsdeskundige zijn. 

 

Deze website informeert u over mediation specifiek op het terrein van arbeidsorganisaties en verenigingen, instellingen of anderszins (kortweg: verenigingen, etc.).

 

 Voor het beëindigen van een relatie op het terrein van arbeid of ander organisatieverband is een neutrale bemiddelingsdeskundige, een mediator, in te schakelen. Hij/zij begeleidt het proces. Hij/zij brengt het gesprek tussen partijen in een conflict met als doel het realiseren van een voor partijen acceptabele, duurzame oplossing.

 

In dit proces is de mediator de onafhankelijke derde en vinden gesprekken in alle vertrouwelijkheid en op vrijwillige basis plaats.

 

    Wilt u weten of mediation misschien het antwoord is op uw geschil, vul dan de 'Checklijst Mediationin. 

 

Bron NMv:

Uit onderzoek onder 1047 Nederlanders blijkt dat 6% gebruik heeft gemaakt van mediation, de helft van de ondervraagden associeert mediation  met mensen met relatieconflicten, 54% noemt het zinvol, slechts 4% denkt dat het niet zinvol is. Als voordelen zijn genoemd (61%) minder schade aan relaties en (56%) minder kosten dan een rechtsgang.

Contact

Meer weten?

Binnen drie werkdagen ontvangt u onze reactie op het contactformulier!

 

NB: Ook voor een contact met de samenwerking partners Coadin en Just So Right 

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


 

Er zullen hindernissen te over zijn

en

het zou wel eens moeilijk zijn om tot een resultaat te komen

 

Carol Bolt