MEDIATION EN  CORONA

       Het Corona virus is nog niet weg. Met regelmaat worden we via de media geïnformeerd over de ontwikkelingen; ziekenhuisopnames, overlijden en het leed van de thuisblijvers. Deze tijd brengt ook aan het licht hoe kwetsbaar relaties zijn, zoals binnen gezinssituaties, onderling buren of op het terrein van werk.  

       Claessens mediation en training houdt in zijn praktijk rekening met de maatregelen die van overheidswege of RIVM worden getroffen. Waar of wanneer mogelijk vinden gesprekken in persoonlijke aanwezigheid van partijen plaats met inachtneming van de 'spelregels'. En indien dat niet mogelijk is, is een mooi alternatief het beeldbellen. Met als bijkomende voordelen: geen reistijd, elkaar zien en spreken op een rustig moment en rustpauzes die kunnen worden ingelast.  

Voor een overzicht van de actuele corona maatregelen, zie daarvoor de site van de overheid.

 

Beeldbellen is ook mogelijk, wanneer zich de volgende klachten voordoen:

o   Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn

o   Hoesten

o   Benauwdheid

 

Heeft u vragen, of wilt een gesprek, vult u dan het contactformulier in?