MEDIATION EN  CORONA

       Vanaf 16 mei is Nederland in de ban van het Corona virus. Met grote regelmaat is Nederland op de hoogte gehouden van ziekenhuisopnames, overlijden en het leed van de thuisblijvers. Van lieverlee zijn er ook positieve berichten gekomen, is de lockdown minder streng geworden en zijn maatregelen getroffen om het sociale leven weer op gang te brengen. Deze tijd brengt ook aan het licht hoe kwetsbaar relaties zijn, zoals binnen gezinssituaties, onderling buren of op het terrein van werk.

      Voor de praktijk van een mediator wijzigden zich gesprekken van de fysieke aanwezigheid van partijen naar andersoortig contact. Persoonlijk contact gaat momenteel gedeeltelijk over naar een mooi alternatief het beeldbellen.

Bijkomende voordelen zijn: er hoeft geen reistijd gemaakt te worden, partijen en mediator zien elkaar, het gesprek kan plaatsvinden op een rustig moment en er kunnen rustpauzes worden ingelast.

 

       Voor zover fysiek contact gewenst en mogelijk is worden uiteraard de RIVM- adviezen en richtlijnen opgevolgd, zoals

o   houd 1,5 meter afstand

o   schud geen handen

o   was handen regelmatig

o   hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

o   gebruik papieren zakdoekjes

o   blijf bij ziekte thuis

 

      Een gesprek kan worden uitgesteld, ofwel met behulp van beeldbellen worden gevoerd, wanneer zich de volgende klachten voordoen:

o   Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn

o   Hoesten

o   Benauwdheid

o   Verhoging of koorts

o   Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

 

De website van het RIVM geeft u meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus.

 

Heeft u vragen, vult u dan het contactformulier in?