CONDITIES

      Mediation, workshop of training, alle vraagt om een maatgerichte aanpak.

Voor mediation geldt dat het eerste contact of het eerste halfuur van een eerste gesprek (intakegesprek) gratis en vrijblijvend is. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de deelnemers. Echter ervaring leert dat 3 tot 5 gesprekken van anderhalf uur per gesprek voldoende is.

 

      Deelnemers dragen in alle kosten in gelijke mate bij. 

Voor een workshop of training is sprake van een prijs per deelnemer of een pakketprijs voor de opdrachtgever. 

 

      De kosten betreffen:

  • honorarium bij mediation bestaande uit de gesprekken, de voorbereiding, de verslaglegging en de opstelling van de overeenkomst
  • een pakketprijs per dagdeel (3 uur) voor een workshop of training voor een groepsgrootte tot 15 deelnemers 
  • reis- en verblijfkosten  
  • bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld het gebruik van externe locatie, consumpties, apparatuur worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle kosten worden berekend volgens het dan geldende tarief.

    Vraag vrijblijvend offerte aan. Elke factuur gaat vergezeld van een uitgebreide specificatie.