CONDITIES

       Het beroep dat u doet op mij als mediator, vertrouwenspersoon, coach of trainer, alle vraagt om een maat gerichte aanpak.

Een eerste contact of het eerste halfuur van het eerste gesprek (intakegesprek) is gratis en geheel vrijblijvend. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de deelnemers. Echter ervaring leert dat 3 tot 5 gesprekken van anderhalf uur per gesprek voldoende is.

 

      Deelnemers dragen in alle kosten in gelijke mate bij. 

Voor een workshop of training is sprake van een prijs per deelnemer of een pakketprijs voor de opdrachtgever. 

 

      De kosten betreffen:

  • honorarium voor mediation, vertrouwenspersoon en coach, bestaande uit de gesprekken, de voorbereiding, de verslaglegging en de opstelling van de overeenkomst
  • een pakketprijs per dagdeel (3 uur) voor een workshop of training voor een groepsgrootte tot 12 deelnemers 
  • reis- en verblijfkosten
  • reisuren worden voor de helft van het honorarium in rekening gebracht  
  • bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld het gebruik van externe locatie, consumpties, apparatuur worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle kosten worden berekend volgens het dan geldende tarief.

    Vraag vrijblijvend offerte aan via contact aan. Elke factuur gaat vergezeld van een uitgebreide specificatie.