Disclaimer

 

Algemeen

      De informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Opmerkingen over zaken die mogelijk incorrect staan beschreven, ontvangen wij graag van u. Onbedoelde onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Gegeven informatie kan nimmer worden opgevat als een gegeven advies. Een opdrachtnemer (cliënt) blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie.

Claessens Mediation & Training is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste informatie of anderszins.

Veiligheid

      Claessens Mediation & Training is niet verantwoordelijk voor, kan respectievelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke persoonlijke, of zakelijke informatie.  Het verzenden van deze informatie via het Internet of op elektronisch wijze houdt het risico in dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe krijgen.

Voor informatie, respectievelijke documenten of anderszins van derden die via deze website of via links ter beschikking worden gebracht geldt eveneens dat Claessens Mediation & Training daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

 

      Voor door derden ter beschikking gestelde informatie zijn deze derden zelf en geheel verantwoordelijk.