Mediation in verenigingen, etc.

 

    In verenigingen, stichtingen of andere juridische entiteiten zijn mensen actief die zich betrokken voelen op het nastreven van de doelen die door die entiteit zijn gesteld. Hoewel hun deelname veelal gebaseerd is op vrijwilligheid, is de relatie met anderen in die vereniging, stichting e.d., zeker niet vrijblijvend. Echter ook in deze vorm van een ‘samenwerkingsverband’ worden meningen gevormd, dialogen gevoerd idealen en ambities uitgesproken over hoe zaken te veranderen, verbeteren.

 

    Daarbij zullen mensen afhaken of vertrekken wanneer zij zich niet kunnen vinden in de andere, nieuwe, of bestaande opzet of verandering. 

Nieuwe, andere, mensen zullen er zich misschien juist wel door aangesproken voelen en zich aanmelden. 

 

    Afhaken of vertrekken geeft soms aanleiding om er bij stil te staan. 

 

Vragen als: 

Wat hebben wij er aan gedaan om zijn/haar vertrek te voorkomen? Wat voor schade brengt zijn/haar vertrek met zich mee? Wat is het ons waard om de relatie met hem/haar op een correcte, voor hem/haar aanvaardbare wijze te beëindigen. 

 

    Ook hierbij kan een neutrale bemiddelingsdeskundige een rol vervullen. Het zou toch jammer zijn als degene die vertrekt met wrok omziet.