Mijn rol als mediator of trainer

 

Als mediator

 

    Bij mediation heeft elk geschil zijn eigen dynamiek. Elke partij heeft er een ander beeld bij, een andere beleving van. Het geschil is als een schilderij met een veelkleurig palet van kleur en emotie. 

Mits niet verstrikt in de valkuil van alleen te willen winnen, doorloopt mediation een aantal fases. Hoe die fases er uit zien en hoe lang elke fase duurt is afhankelijk van de bereidheid en streven van partijen er samen te willen uitkomen. 

 

    Als mediator begeleid ik deze fases van het proces en stimuleer het creatief zoeken naar een of meer oplossingen dat tot de afronding van het geschil leidt. De afronding is dat partijen met elkaar de gemaakte afspraken vastleggen in een overeenkomst. 

 

 

Mediation zet mensen in beweging

om hun eigen gemeenschappelijk gedragen oplossing te vinden.

 

 

Als trainer

 

    Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' staat bij een workshop of training de vraag van de opdrachtgever centraal. In nauw overleg wordt het programma samengesteld. Die kan aldus een presentatie inhouden over wat mediation is en wat de betekenis voor een werkgever en haar medewerkers is. Al naar gelang de behoefte kan een training worden verzorgd als verdieping op de genoemde programma’s, van signaal tot conflict en over verschillende conflictstijlen. Op interactieve wijze wordt verbinding gemaakt met de ervaringen van de deelnemers.

   

 

 

Een workshop of training biedt inzicht in hoe conflicten te (h)erkennen,

te voorkomen of wellicht  te te reduceren.