REGISTER MEDIATOR

      Claessens Mediation & Training is vanaf 2015 als gekwalificeerd register mediator beschikbaar voor opdrachten over kwesties op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ontslag, medezeggenschap, bestuursconflicten, verenigingsleven en buurtbemiddeling.

 

      Voordien heb ik ruim 33 jaar gewerkt voor een hulpverleningsorganisatie in verschillende operationele en strategische functies.

Met aandacht voor het bevorderen van de chemie tussen mensen onderling en tussen mensen en hun organisatie begeleidde ik het communicatieproces waar die stokte of aanleiding gaf voor misverstanden. 

Samenwerking, verbinding en eigen initiatief zijn hierbij de rode draad.

 

      Verder was ik betrokken bij het voeren van arbeidsvoorwaarden onderhandelingen en als lid van de ondernemingsraad zocht ik altijd naar een evenwichtige balans tussen de belangen van werkgever en werknemer.

 

      Als toezichthouder bij een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking houd ik nog steeds voeling met de vele facetten op het terrein van organisatie en de zorg en in het bijzonder de HRM kant.   

 

      Om vaardiger met conflicten om te gaan, verzorgen wij workshops of trainingen op maat.  'Voorkomen is beter dan genezen' is het spreekwoord, waar wij in een workshop of training uitvoering aan geven. In nauw overleg met de opdrachtgever stellen wij het programma samen. In een presentatie, workshop of training kan aan de orde komen:

  • De kiem: (h)erkennen van signalen die leiden tot een conflict
  • De groei: kunnen conflicten worden voorkomen
  • Hoe verder: welke rol kan mediation spelen: vroegtijdig, tijdens, of als oplossing van een conflictueuze situatie.

 

Een workshop of training biedt inzicht in hoe conflicten te (h)erkennen, te voorkomen of wellicht  te reduceren. 

 

    Gecertificeerd register mediator betekent dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen voor het MfN- register en het beroepsprofiel van een professionele mediator. Ik werk onder condities die vastliggen in het mediation reglement en de gedragsregels voor de MfN-register mediator, is van toepassing een klachtenregeling en ben onderhevig aan de tuchtrechtspraak. Om up to date te blijven worden met regelmaat specialisatie opleidingen gevolgd.