CLAESSENS MEDIATION EN TRAINING

 

       Bij Claessens Mediation & Training gaat het om mensen en hun relaties. Mijn onderneming wil door middel van mediation deskundige begeleiding bieden als onafhankelijke en onpartijdige derde bij het gezamenlijk oplossen van een conflict. Als mediator stimuleer en begeleid ik het creatief zoeken naar een oplossing. Mediation kent veel 'stromingen'.

Vanaf 2015 bemiddel ik als arbeidsmediator   geschillen op het terrein van arbeid en arbeidsrelaties. Zo ben ik beschikbaar voor kwesties op het gebied van arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, bestuursconflicten, verenigingsleven en bij buurtbemiddeling.

 

Als toezichthouder houd ik voeling met de vele facetten van HRM van de organisatie en zorgverlening. 

       'Voorkomen is beter dan genezen' is het spreekwoord, waar ik in een workshop of training op maat uitvoering aan geef. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt het programma samengesteld. In een presentatie, workshop of training kan aan de orde komen:

  • De kiem: (h)erkennen van signalen die leiden tot een conflict
  • De groei: kunnen conflicten worden voorkomen
  • Hoe verder: welke rol kan mediation spelen? Vroegtijdig, tijdens, of als oplossing van een conflictueuze situatie. 

Een workshop of training biedt inzicht in hoe conflicten te (h)erkennen, te voorkomen of wellicht  te reduceren. 

 

        Daarnaast ben ik beschikbaar als vertrouwenspersoon en coach.

 

“Om wirwar te ontwarren, begin altijd met de grootste knoop”

 

Claessens Mediation & Training