SAMENWERKING

 

      Claessens Mediation & Training vormt samen met Coadin en Just so Right een samenwerking. Hierdoor zijn krachten gebundeld en versterkt op het terrein van geschillen in arbeidssituaties bij Non gouvernementele organisaties (Ngo's), bij buurtbemiddeling, als een goed gesprek tussen buren niet meer helpt, of bij bestuurders van (zorg)instellingen. In de wereld van vrijwilligers kan het gaan tussen vrijwilligers onderling of tussen hen en hun bestuurders.

Just so Right richt zich met juridisch advies op het formuleren van teksten om samenwerking tussen personen of organisaties goed met en op elkaar af te stemmen. Hiermee worden bestaande, respectievelijk toekomstige conflicten of verschillen van opvatting vermeden, voorkomen of gemakkelijker op te lossen.  

 

Coadin levert de kennis en expertise voor het verbeteren van de prestaties van organisaties in het bereiken van zijn doelstellingen. Het biedt resultaatgericht organisatieadvies bij het (her)ontwikkelen van strategie, organisatieverandering en coaching van het management bij de implementatie van veranderingsprocessen.

Centraal staat daarbij het ‘what’, ‘how’ en ‘why’ van de organisatie.

 

 Voor Claessens Mediation & Training gaat het om mensen en menselijke relaties. Mijn onderneming wil door middel van mediation deskundige begeleiding bieden als onafhankelijke en onpartijdige derde bij het gezamenlijk oplossen van een conflict. Als mediator stimuleer en begeleid ik bij het creatief zoeken naar een oplossing.

Tevens verzorg ik ook een workshop of training om mensen op de werkvloer kennis en inzicht te bieden in de (zakelijke of vrijwilligers) relatie die zij met elkaar hebben en op welke wijze deze relatie in geval van conflicten (niet of) zo min mogelijk te beschadigen.

 

“Om wirwar te ontwarren begin altijd met de grootste knoop”

 

Claessens Mediation & Training.