Voor wie?

 

Mediation

    In menselijke relaties kan het soms knap ingewikkeld gaan. Een meningsverschil groeit uit tot een geschil. Soms is het lastig om dat knap ingewikkelde zelf te ontwarren. Als mediator is de belangrijkste rol om samen op weg te gaan op zoek naar eenvoud en te streven naar het bieden van duidelijkheid. 

    Waarom moeilijk doen als het ook gemakkelijker kan. Een kluwen wol ontwarren begint altijd bij het vinden van het eerste eindje. 

    Onze ervaring ligt op het terrein van geschillen in arbeidssituaties bij Non gouvernementele organisaties (Ngo's), bij buurtbemiddeling, als een goed gesprek tussen buren niet meer helpt, of bij bestuurders van (zorg)instellingen. In de wereld van vrijwilligers kan het gaan tussen vrijwilligers onderling of tussen hen en hun bestuurders.

 

 

Workshop en/of training

    Voor medewerkers of vrijwilligers van organisaties of instellingen die over meer tools willen beschikken om vaardiger met conflicten om te gaan, verzorgen wij workshops of trainingen op maat. 

 

 


 

Voorkom dat wrijving als middel tot groei of ontplooiing een geschil wordt

en

personen of de organisatie schade op de korte of lange termijn toebrengt.