Mediation in arbeidsorganisaties

 

      Bent u attent op signalen van de werkvloer? Kunnen die in de kiem worden gesmoord, voordat die leiden tot lastig te beheersen proporties? Leiden botsende meningen en ingenomen standpunten tussen medewerkers onderling of met hun leidinggevende tot een afnemend begrip voor elkaar?

 

Probeert u er samen uit te komen! Des te beter!

 

      Bent u echter op zoek naar een evenwichtige oplossing dat rekening houdt met geen of een beperkter schade in de arbeidsrelatie, of dat u vastloopt in uw overdenkingen hoe het geschil aan te pakken, sta ik tot uw beschikking.  

 

Wellicht bied ik u de sleutel tot het openen van deuren naar een andere horizon, of breng beweging achter gesloten deuren.

 


 

Een overeenstemming wordt veel gemakkelijker bereikt als beide partijen de ideeën als iets van henzelf beschouwen.

 

Uit: Excellent onderhandelen, pag. 49, Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton