Voordelen van mediation

Mediation heeft als voordelen

 • vaak geen wachtlijst 
 • is laagdrempelig
 • gemakkelijk bereikbaar en beschikbaar
 • (normaliter) gedeelde kosten 
 • relatief goedkoper dan het inzetten van een advocaat of bij een juridische procedure
 • uitkomsten tussen 3 tot 5 bijeenkomsten bereikbaar 
 • gesprekken gericht op duurzaamheid en niet op beschadiging van de relatie 
 • gesprekken zijn informeel en vertrouwelijk, deelnemers zijn elkaar geheimhouding verschuldigd 

belangrijk is dat

 • partijen vrijwillig deelnemen en (zo veel als mogelijk) gelijkwaardig zijn aan elkaar
 • onafhankelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd is
 • vertrouwelijkheid van het gesprek/ de gesprekken maakt dat zo in alle openheid mag worden gesproken
 • aan het eind de relatie hersteld kan zijn of behouden wordt
 • partijen streven naar een gezamenlijk gedragen uitkomst/oplossing 
 • elk van de partijen heeft invloed  op de oplossing van het conflict en onderhandelen over het resultaat dat zij willen bereiken

Mediation is minder geschikt

 • indien de deelnemers niet bereid zijn om met elkaar om de tafel te gaan zitten
 • wanneer het geschil te hoog is geëscaleerd
 • wanneer een of beide partijen een juridische precedent willen scheppen
 • als een van de beide partijen zich niet goed zelf kan vertegenwoordigen

Wanneer alsnog tot een juridische weg wordt besloten, is de kans reëel dat mediation tot tijdverlies leidt.


    

 

            

 Mediation is als een puzzelstuk dat in elkaar past nadat een juist beeld, een juiste vorm is gevonden