Wat is mediation?

     

      In menselijke relaties kan het soms knap ingewikkeld gaan. Een meningsverschil groeit uit tot een geschil. Soms is het lastig om dat knap ingewikkelde zelf te ontwarren.

 

      Als mediator is de belangrijkste rol om samen op weg te gaan op zoek naar eenvoud en te streven naar het bieden van duidelijkheid. Hij/zij faciliteert dat gesprek als neutrale onafhankelijke begeleider.

 

      Deelnemers van een geschil zijn beide ook eigenaar van het geschil en mogen zich beide  verantwoordelijk voelen om -samen met een derde-, te zoeken naar een voor hun bevredigende oplossing. Samen eigenaar van het geschil zijn, houden zij ook de oplossing in eigen hand.

 

      Mediation richt zich op veel terreinen.

Denk bijvoorbeeld aan scheiding tussen echtelieden met of zonder kinderen, erfgenamen in familiekwesties, de gezondheidszorg, geschillen tussen werkgever - werknemer of onderling werknemers, uitkeringsgerechtigden en uitkeringsinstanties, burgers en overheid, ouders en leerkrachten, onderling tussen buren. Maar ook in verenigingsverband of stichtingen kunnen tussen bestuursleden onderling, of tussen vrijwilligers en het bestuur wrijving ontstaan.

     

      Mediation is een vorm van geschilbeslechting, waarin de mediator figuurlijk gesproken de deelnemers aan weerszijden van een brug met elkaar verbindt door in te grijpen in de verstoring van het communicatie proces en de onderhandelingen tussen de deelnemers te begeleiden.

 

 

Wanneer stemmen staken, stilte wordt doorvoeld, brengt mediation het gesprek op gang.