Wat is mediation?

    

     Mediation brengt het gesprek op gang tussen partijen met een geschil. Het mag misschien vreemd klinken maar zij zijn gezamenlijk eigenaar van het geschil, voelen zich verantwoordelijk om samen met een neutrale, onpartijdige derde, te zoeken naar een voor hun bevredigende oplossing. Naast dat zij samen eigenaar zijn van het geschil, houden zij ook samen de oplossing in eigen hand. Afspraken die partijen met elkaar maken, kunnen worden vastgelegd in een overeenkomst.

 

    Deelname aan mediation geschiedt op basis van een vrijwillige deelname aan de gesprekken; de bereidheid er gezamenlijk uit te komen; de relatie op een voor elkaar aanvaardbare wijze vervolgen, afsluiten of beëindigen; samen te werken aan een oplossing, die gericht is op de toekomst en die het verleden achter zich laat. Gesprekken vinden in alle vertrouwelijkheid plaats.

 

    Vooraf aan mediation zal partijen worden gevraagd om nog geen juridische stappen te zetten, of, voor zover die juridische stappen wel zijn genomen, die op te schorten gedurende de mediation. 

Partijen zijn bereid de strijd, het conflict gedurende het mediation proces te staken.

 

 

VOORDELEN VAN MEDIATION

 

    Voordelen van mediation zijn geen wachtlijst, laagdrempelig, kosten worden door de partijen gedragen, is relatief goedkoper dan een beroep op advocaat of inzet van een juridische procedure, uitkomsten zijn op kortere termijn bereikbaar, inzet op duurzaamheid en niet op beschadiging van de relatie, bespreking van het geschil vindt tussen partijen plaats, is vertrouwelijk en ligt daarom ‘niet op straat’. 

 

 

WANNEER GEEN MEDIATION

 

    Voor partijen in een geschil die geen commitment hebben of niet bereid zijn met elkaar te spreken, wanneer het geschil te hoog is geëscaleerd, of als een of beide partijen een juridisch precedent willen scheppen. Mediation is soms minder geschikt als een partij zichzelf niet goed kan vertegenwoordigen.

 

 

NADELEN 

 

   Mediation voelt soms aan als tijdverlies indien geen overeenstemming wordt bereikt. Echter juist vanwege de vertrouwelijkheid, het informele karakter van de gesprekken en het ontbreken van jurisprudentie geeft elk geschil zijn eigen unieke uitkomst.

 

 

 

 

Wanneer stemmen staken, stilte wordt doorvoeld, brengt mediation het gesprek op gang.