Mediation in instellingen

 

Bij verenigingen, stichtingen, maar ook bij andere juridische organisatievormen zijn mensen actief die zich betrokken voelen bij het nastreven van de doelen van die organisatievorm. Vrijwilligers, besturen, toezichthouders, soms op basis van vrijwilligheid, soms op basis van een bezoldiging. Wat ze gemeen hebben is hun betrokkenheid op hun organisatie. Hun deelname is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. 

 

In hun onderlinge samenwerking, of de samenwerking met hun coördinatoren of het bestuur, of binnen het bestuur zelf, kunnen zich situaties voordoen waar in de kiem geschillen achter schuil gaan. Eenmaal aan de oppervlakte gekomen,kunnen die geschillen tot een breuk leiden. Zij kunnen afhaken, indien zij teleurgesteld zijn in de organisatie, zich niet gehoord voelen, of er niet aan hun verwachtingen wordt voldaan. Soms onvermijdelijk, is het toch spijtig wanneer de samenwerking zo eindigt.

Ook voor deze situaties binnen een dergelijke vrijwillige dan wel bezoldigde samenwerking ben ik beschikbaar.

 

Daarnaast vorm ik met twee partners een samenwerkingsverband waardoor naast het aanbod mediation en training ook kan worden voorzien in coaching en begeleiding bij meer juridische vraagstukken.

 

Beantwoording  van onderstaande vragen geeft u inzicht om contact met ons op te nemen:

  • Heeft u pogingen ondernomen om te voorkomen dat hij/zij zijn/haar activiteiten beëindigt?

 

Ja

 

Nee

  • Brengt zijn/haar vertrek schade voor de organisatie met zich mee?  

 

Ja 

 

Nee 

  • Kunt u of wilt u de relatie met hem/haar op een correcte, voor hem/haar aanvaardbare wijze beëindigen?

 

Ja 

 

Nee 

 

Wilt u persoonlijk kennismaken met een van de samenwerkingspartners, laat het ons weten via het contactformulier.