Wie zijn wij?

 

Samenwerking 

   

    Wij zijn een samenwerkingsverband van Just so Right, Coadin en Claessens Mediation & Training.

 

    Alle zijn deskundigen met jarenlange ervaring op het terrein van juridisch - en organisatieadvies en mediation en training binnen het werkveld van Non gouvernementele organisaties en zorgorganisaties.

 

     Just so Right richt zich met zijn juridisch advies op het formuleren van teksten om samenwerking goed met en op elkaar af te stemmen. Hiermee worden toekomstige conflicten of verschillen van opvatting voorkomen of gemakkelijker op te lossen bij zaken in een organisatieomgeving, tussen bedrijven of instellingen.

 

    Coadin levert de kennis en expertise voor het verbeteren van de presentaties van organisaties in het bereiken van zijn doelstellingen. Het bieden van resultaat gericht organisatie advies bij het (her)ontwikkelen van strategie, organisatieverandering en coaching van het management bij de implementatie van veranderingsprocessen.

Centraal staat daarbij het ‘what, why en how’ 

 

    Voor Claessens Mediation en Training gaat het om mensen en menselijke relaties. Eerst als maatschappelijk werker, daarna in staf- en leidinggevende functies ging het voornamelijk om het bevorderen van de chemie tussen mensen onderling en tussen mensen en de organisatie. In het verlengde hiervan werd de weg vervolgd om de relatie tussen mensen uit het oogpunt van (het voorkomen van) conflicten en/of geschillen, mensen te begeleiden in hun communicatieproces dat hapert, stokt of tot misverstanden leidt.

   

    Mensen uit hun comfortzone halen door een ontdekkingsreis te maken naar wat hen verbindt en niet naar wat hen scheidt. En wanneer 'verbinding' niet mogelijk is, de centrale vraag beantwoord te krijgen hoe met zo min mogelijk schade voor partijen uit elkaar te gaan. Dat is de rol van mediation!

 

Wilt u persoonlijk kennismaken met een van de samenwerkingspartners,

laat het ons weten via het contactformulier